Tac-Tics of Cricket

23-05-2013 00:00

Tac-Tics of Cricket

(twee darters / teams)

 

Het doel van het spel is om als eerste team alle nummers vanaf 10 t/m 20 plus de Bull dicht te gooien en de meeste punten te behalen.

Deel het scorebord in volgens onderstaande (dia-positieve) schema:

 

Team 1

 

Team 2

38

XX

20

XXX

40

57

XXX

19

XX

 

 

 

18

 

 

 

 

17

 

 

 

X

16

 

 

 

 

15

14

13

12

11

10

 

 

 

 

B

 

 

 

Een cijfer is dicht gegooid door een team dat het cijfer drie keer geraakt heeft. Het maakt niet uit in welke volgorde de cijfers dicht gegooid worden. Voor het bijhouden van het dicht gooien noteert de teller een kruisje bij het cijfer dat een team gegooid heeft.

Punten behaalt men op cijfers die men reeds dicht gegooid heeft en die de tegenpartij nog open heeft staan. Tripples tellen voor drie keer het cijfer, dubbels tellen voor twee keer het cijfer, de enkele bull telt voor 25 punten (of 1 kruisje indien die nog niet dicht zat) en de dubbele-bull (bull's-eye) telt voor 50 punten (of 2 kruisjes indien die nog nier dicht zat). Zodra men punten scoort, dient de teller de stand direct door te tellen op het scoreblad opdat altijd in beeld is wat de totaalscore van een team op dat moment is.

Een team heeft gewonnen wanneer deze als eerste alle cijfers en de bull dicht gegooid heeft EN de een gelijke of hogere totaalscore op dat moment heeft. Zolang het team nog niet een gelijk puntentotaal of meer heeft, maar wel alle cijfers dicht heeft, dient dat team te blijven scoren op de cijfers die de tegenpartij nog open heeft staan.

Voorbeeld (zie ingevulde schema hierboven).

Team 1 gooit in beurt 1 twee keer twintig en een tripple 19. Ze zetten twee kruisjes bij de 19. De 19 zit dus dicht en scoort in een volgende beurt punten als ze er weer op raken en de tegenstander het cijfer niet dicht heeft gegooit.